Transcrierea și înregistrarea actelor de stare civilă spaniole

registrul civil central spaniol

Transcrierea și înregistrarea actelor de stare civilă spaniole

Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă se efectuează la primăria din localitatea de domiciliu a solicitantului. Cu aprobarea primarului și cu avizul prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanei.

Cetățenii cu vârstă de peste 18 ani pot adresa cererea în nume propriu

Cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate pot adresa cererea de transcriere în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată. Cererea se depune la primăra localităţii pe raza căreia au avut ultimul domiciliu în ţară. Iar dacă nu au avut domiciliul în România, la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Transcrierea și înregistrarea actelor de stare civilă spaniole în cazul minorilor

Minorii cu vârsta de peste 14 ani pot solicita transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu ori prin împuternicit cu procurã specialã. Asistaţi de unul dintre părinţi sau, dupã caz, de tutore. În cazul în care pãrinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele douã primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.
În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au (au avut) domicilii diferite în ţară – la oricare dintre cele două primării.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativteritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Cetățenii care nu au avut domiciliul în România

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliu în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 21/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 a municipiului Bucureşti. Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată. Și se soluţionează în termen de 60 de zile de la data depunerii.

Transcrierea și înregistrarea actelor de stare civilă spaniole în cazul cetățenilor cărora li s-a acordat cetățenia română

Cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 21/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi care nu au avut niciodată domiciliul în România, depun cererea de transcriere numai personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora.

Pentru minorii peste 14 ani cererea de transcriere poate fi depusă personal sau de către unul dintre părinţi ori, după caz, de reprezentantul lor legal. Cererea se depune la primăriile oricărui sector al municipiului Bucureşti sau la primăria oricărui municipiu reşedinţă de judeţ.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativteritoriale a locului de domiciliu al solicitantului. Sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor
multilingve ale actelor de stare civilă, la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

 • a) ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române;
 • b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea; cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

Depunerea cererilor de transcriere se face numai personal, de către reprezentantul legal al acestuia.

Cererile de transcriere vor fi însoţite, în toate cazurile, de:

 • certificatul ori extrasul în original, eliberat de autorităţile străine;
 • o fotocopie simplă a acestora;
 • traducerea în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă;
 • documentele justificative necesare pentru completarea unor rubrici, după caz.

Cererea de transcriere va fi însoțită, după caz, de următoarele documente:

 • fotocopii ale certificatelor de naştere și de căsătorie, ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;
 • dovada calităţii de cetăţean român;
 • declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie. În situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie, procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
 • declaraţia din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului. În cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;
 • declaraţie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal, că nu mai există un act transcris/înscris sau reconstituit;
 • declaraţii notariale din partea ambilor soţi sau în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează actul de căsătorie, cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial ales de către titularii actului;
 • procura specială pentru cazurile în care solicitarea este efectuată de către împuternicit;
 • certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru persoanele care dobândesc/redobândesc cetăţenia românã.

Înscrierea actelor de stare civilă spaniole la Consulatele României în Spania

Cetățenii români aflați în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. Înscrierea certificatelor sau
extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine se face după înregistrarea în prealabil la autoritatea din statul de reședință. Înscrierea se face cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare. Iar refuzul acestora se motivează.

Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române se depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României. Din țara unde a fost făcută înregistrarea în prealabil ori din țara aflată în circumscripția consulară respectivă.

Toate aceste solicitări se fac pe bază de programare prealabilă pe www.econsulat.ro

Tipuri de acte de stare civilă:

 • certificat de naștere
 • certificat de căsătorie
 • certificat de deces

Consulatele României în Spania:

 • Consulatul General al României la Barcelona
 • Consulatul General al României la Bilbao
 • Consulatul General al României la Sevilla
 • Consulatul Romaniei la Castellón de la Plana
 • Consulatul României la Ciudad Real
 • Consulatul Romaniei la Zaragoza
 • Consulatul României la Almeria

Mai multe Informații despre Înscrierea actelor de stare civilă spaniole la Consulatele României în Spania.

Sursă: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ghidul de acces la serviciile Registrului Civil Central – Folleto Certificados Reg. Civil Central

Distribuie: