Empleadas de hogar de Rumania – guia en Rumano

empleada de hogar rumania

Empleadas de hogar de Rumania – guia en Rumano. La Embajada de Rumania en España y la Unión General de Trabajadores han elaborado una hoja informativa en idioma rumano para facilitar información básica sobre el Sistema Especial de Empleados de Hogar y la relación laboral del servicio del hogar familiar en su propia lengua, a trabajadoras y trabajadores de nacionalidad rumana.

Empleadas de hogar de Rumania – Ghid pentru activitatea în serviciul domestic și de îngrijire

Ambasada României în Regatul Spaniei, în colaborare cu Uniunea Generală a Muncitorilor din Spania/Unión General de Trabajadores (UGT), a redactat un ghid în limba română cu informații utile pentru cetățenii români care prestează activități în serviciul domestic (empleados de hogar).

Pentru cine este valabil?

 • Pentru persoanele care lucrează în serviciul domestic sau de îngrijire la domiciliu, angajate direct de un angajator particular.

Nu este valabil pentru:

 • persoanele care au un contract cu o companie care trimite persoane să furnizeze servicii pentru diferite familii, în regim general.

Contractul de muncă

Empleadas de hogar de Rumania

Poate fi încheiat în scris sau verbal.

Este obligatoriu:
 • Să fie înregistrat la Sistemul de Securitate
 • Socială.
 • Să se realizeze în scris la solicitarea uneia
 • dintre părți sau dacă va dura 4 sau mai multe
 • săptămâni.
Nu se pot încheia:
 • Contracte de formare și ucenicie (contrato de
 • formación y aprendizaje).
 • Contracte de stagiu (contrato de prácticas).
Trebuie să includă:
 • Datele de identificare ale angajatului și angajatorului.
 • Data începerii relației de muncă și durata (doar pentru contractele temporare).
 • Adresa centrului de lucru.
 • Durata zilei de muncă.
 • Durata vacanțelor anuale.
 • Dacă sunt convenite ore de prezență, numărul de ore pe săptămână și dacă acestea vor fi plătite sau
 • compensate cu timp de odihnă.
 • Dacă șederea peste noapte este convenită la adresa angajatorului, câte nopți pe săptămână.
 • Cuantumul salariului și dacă este prevăzută și plata în natură a unei părți (hrană, cazare, alte
 • facilități).

TIMPUL DE LUCRU

Între două zile de muncă:
 • Cu normă întreagă, 12 ore.
 • Dacă lucrați intern, 10 ore.
La final de săptămână:
 • Minim 36 de ore (de regulă, sâmbătă dupăamiază sau luni dimineața și toată ziua de duminică).

Timpul de prezență (tiempo de presencia)

 • Timpul în care lucrătorul este disponibil la domiciliul angajatorului, fără a munci.
 • Dacă sunt îndeplinite aceleași sarcini ca în zilele de muncă, se consideră timp de lucru normal.
 • Poate fi plătit (cel mult 20 de ore/săptămână) sau compensat cu pauze echivalente, prin acordul părților.

Empleadas de hogar de Rumania – Vacanțe și concedii

În caz de normă întreagă și normă parțială
 • 30 de zile calendaristice de concediu.
 • Pot fi împărțite în mai multe perioade, dar cel puțin una intre ele trebuie să fie de 15 zile la rând.
 • Perioada va fi convenită între angajator și lucrător.
 • Dacă nu există niciun acord, fiecare parte poate stabili o perioadă de 15 zile.

Dacă lucrați pe ore (mai puțin de 120 de zile pe an), plata concediului este deja inclusă în salariu, dar se pot conveni, prin acord, zile libere pentru concediu.

 • Aveți dreptul la aceleași permise și sărbători legale ca restul lucrătorilor.
 • În concediul Dvs., nu aveți obligația de a locui în casa familiei sau de a o însoți în vacanță.

Empleadas de hogar de Rumania -SALARIZARE ȘI SALARIU

Empleadas de hogar de Rumania - sueldo
 • Angajatorul are obligația de a vă înmâna statul de plata (nómina), cu toate remunerațiile pe care le primiți (inclusiv salariul în natură sau orele de prezență) și deducerile de asigurări sociale.
 • Salariul nu poate fi mai mic decât Salariul Minim interprofesional (ținând cont dacă lucrați cu
 • normă întreagă, parțială sau cu jumătate de normă) dar puteți negocia o sumă mai mare.
 • Salariul în natură nu poate fi mai mult de 30% din salariul total.
 • Trebuie să primiți în numerar cel puțin Salariului Minim Interprofesional care vă corespunde.
 • În cazul muncii cu normă întreagă și cu normă parțială, aveți dreptul la două plăți extraordinare pe an (pagas extraordinarias), întotdeauna proporțional cu timpul pe care l-ați lucrat.
 • Dacă lucrați cu ora, în salariul pe care îl primiți sunt incluse plățile extraordinare
În statul de plata (nómina) pe care îl primiți, nu va fi inclus impozitul pe venit pentru persoane fizice (IRPF), ca în alte locuri de muncă.
În funcție de veniturile dvs., este posibil să aveți obligația de a depune declarația de venit (declaración de la renta).

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ

 • Cel mai frecvent mod de a încheia o relație de muncă cu un lucrător în serviciul domestic este “desestimiento” (încetare a contractului de muncă prin renunțarea angajatorului), care nu este același lucru cu “despido” (concediere).
 • Angajatorul trebuie să vă notifice în scris, indicând clar că este vorba despre „desestimiento”.
Timpul pentru notificare:
 • Timpul lucrat mai mult de 1 an: cel puțin 20 de zile.
 • Timpul lucrat mai puțin de 1 an: cel puțin 7 zile.

Notificarea poate fi înlocuită cu o compensație echivalentă cu salariul pentru 20 de zile sau pentru 7 zile, după caz.

Sume încasate:
 • În același timp cu notificarea, angajatorul trebuie să vă plătească o indemnizație echivalentă cu salariul corespunzător a 12 zile calendaristice pe an lucrat, cu o limită de șase plăți lunare.
 • La această sumă trebuie adăugat “finiquito” (salariul cuvenit pentru timpul lucrat în luna curentă).

Empleadas de hogar de Rumania – SECURITATE SOCIALĂ

Cine este responsabil de înregistrarea contractului la Sistemul de Securitate Socială?
 • Dacă aveți un singur angajator cu norma întreagă sau parțială de mai mult de 60 de ore/lună: angajatorul.
 • Daca aveti mai mulți angajatori cu mai puțin de 60 de ore/lună pentru fiecare: angajatorul sau Dvs., prin acord.
Ce formalități trebuie realizate?
 • Afiliere, înregistrare, eventuale schimbări de date și plata contribuției pentru lucrător.
 • Dacă Dvs. veți plăti părțile pentru cotizare la sistemul de securitate socială, veți plăti atât partea
 • corespunzatoare angajatorului (pe care trebuie sa v-o înmâneze separat), cât și pe a dumneavoastră.
Aveti dreptul la prestația pentru șomaj?

NU, nu puteți încasa prestația pentru șomaj și nici ajutoarele derivate (de ex., pentru șomeri cu vârstă peste 52 de ani), întrucât cu acest tip de contract nu se cotizează pentru această prestație.

 • Bazele și tipurile de cotizare sunt actualizate anual.
 • Verificați-vă Rezumatul Activităţii Profesionale (informe de vida laboral) pe site-ul Institutului Național de Securitate Socială, pentru a verifica dacă se realizează cotizarea la sistemul de securitate socială pentru dumneavoastră

Material realizat în colaborare între UGT și Ambasada României în Spania.

UGT este o confederație sindicală constituită în 1888. Unul dintre sindicatele majoritare, între cele mai reprezentative, drept urmare un interlocutor social.

Ghidul se poate descărca în format PDF de pe site-ul UGT și de pe site-ul Ambasadei.

Sursă: UGT (Union General de Trabajadores) și Ambasada Romaniei in Spania 2020

Distribuie: